La situació

de les nenes
i les dones
en el món
Realitats i reptes

Una exposició de:

Amb el suport de:

Us proposam un passeig per reflexionar sobre la realitat de milions de nenes i dones en el món.

Des d’un context global, i comptant com a referència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), us informam sobre situacions que vulneren els drets més bàsics de la meitat de la població.

També volem que vegeu la importància de la igualtat de gènere per fer d’aquest un món millor per a tothom, i oferirem solucions a les situacions de desigualtat i us farem propostes perquè formeu part de la solució.

Benvinguts a l’exposició virtual “La realitat de les nenes i les dones en el món”.

Per situar-nos

Agenda 2030

L’agenda, amb 17 objectius i 169 metes, és un compromís comú i universal, però que cada país adaptarà a la seva realitat.

Pobresa

La pobresa té rostre de dona. La pobresa frena la independència econòmica de les dones, l’accés als recursos o a drets com l’educació i la salut.

Treball decent

L’erradicació de la pobresa només és possible amb treballs decents i ben remunerats. La bretxa salarial, el treball de cures i la baixa representació fan que les dones siguin més vulnerables.

Els ODS

17 objectius proposats per a 2030 relacionats amb la reducció de les desigualtats, el medi ambient, el treball decent, una vida digna per a tothom i la pau i la justícia.

Salut

En moltes zones del món, les dones i les nenes no són propietàries dels seus cossos i no poden prendre decisions sobre aquest tema. És una situació crítica, especialment durant l’embaràs i el part.

Violències

La violència cap a les dones i les nenes s’accentua en contextos de vulnerabilitat.

ODS 5

ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE «Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes.»

Educació

És important assegurar a les nenes l’accés a l’educació primària, secundària i tècnica o superior per eliminar les disparitats de gènere que existeixen.

El valor de l'ODS 5

Apostar per la igualtat de gènere és apostar pel desenvolupament de les comunitats i els països.

Agenda 2030

L’agenda, amb 17 objectius i 169 metes, és un compromís comú i universal, però que cada país adaptarà a la seva realitat.

ODS 5

ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE «Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes»

Salut

En moltes zones del món, les dones i les nenes no són propietàries dels seus cossos i no poden prendre decisions sobre aquest tema. És una situació crítica, especialment durant l’embaràs i el part.

Treball decent

L’erradicació de la pobresa només és possible amb treballs decents i ben remunerats. La bretxa salarial, el treball de cures i la baixa representació fan que les dones siguin més vulnerables.

El valor de l'ODS 5

Apostar per la igualtat de gènere és apostar pel desenvolupament de les comunitats i els païsoss.

Els ODS

17 objectius proposats per a 2030 relacionats amb la reducció de les desigualtats, el medi ambient, el treball decent, una vida digna per a tothom i la pau i la justícia.

Pobresa

La pobresa té rostre de dona. La pobresa frena la independència econòmica de les dones, l’accés als recursos o a drets com l’educació i la salut.

Educació

És important assegurar a les nenes l’accés a l’educació primària, secundària i tècnica o superior per eliminar les disparitats de gènere que existeixen.

Violències

La violència cap a les dones i les nenes s’accentua en contextos de vulnerabilitat.

Agenda 2030

L’agenda, amb 17 objectius i 169 metes, és un compromís comú i universal, però que cada país adaptarà a la seva realitat

Els ODS

17 objectius proposats per a 2030 relacionats amb la reducció de les desigualtats, el medi ambient, el treball decent, una vida digna per a tothom i la pau i la justícia.

ODS 5

ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE «Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes»

Pobresa

La pobresa té rostre de dona. La pobresa frena la independència econòmica de les dones, l’accés als recursos o a drets com l’educació i la salut.

Salut

En moltes zones del món, les dones i les nenes no són propietàries dels seus cossos i no poden prendre decisions sobre aquest tema. És una situació crítica, especialment durant l’embaràs i el part.

Educació

És important assegurar a les nenes l’accés a l’educació primària, secundària i tècnica o superior per eliminar les disparitats de gènere que existeixen.

Treball decent

L’erradicació de la pobresa només és possible amb treballs decents i ben remunerats. La bretxa salarial, el treball de cures i la baixa representació fan que les dones siguin més vulnerables.

Violències

La violència cap a les dones i les nenes s’accentua en contextos de vulnerabilitat.

El valor de l'ODS 5

Apostar per la igualtat de gènere és apostar pel desenvolupament de les comunitats i els països.
Raons per treballar per la igualtat de gènere
La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible.
Invertir en igualtat és invertir en desenvolupament humà, econòmic i social. Com a exemples:

 • Invertir en programes d’educació per a les nenes i augmentar l’edat per contreure matrimoni poden generar uns beneficis de 5 dòlars per cada dòlar gastat.
 • La inversió en programes que milloren les activitats generadores d’ingressos per a les dones pot generar uns beneficis de 7 dòlars per cada dòlar gastat.
Promoure la igualtat de gènere és essencial en tots els àmbits d’una societat sana: des de la reducció de la pobresa fins a la promoció de la salut, l’educació, la protecció i el benestar de les nenes i els nens.
La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible.
Promoure la igualtat de gènere és essencial en tots els àmbits d’una societat sana: des de la reducció de la pobresa fins a la promoció de la salut, l’educació, la protecció i el benestar de les nenes i els nens.
Invertir en igualtat és invertir en desenvolupament humà, econòmic i social. Com a exemples:

 • Invertir en programes d’educació per a les nenes i augmentar l’edat per contreure matrimoni poden generar uns beneficis de 5 dòlars per cada dòlar gastat.
 • La inversió en programes que milloren les activitats generadores d’ingressos per a les dones pot generar uns beneficis de 7 dòlars per cada dòlar gastat.
D’on partim?
Segons les Nacions Unides, el 70% de les persones pobres en el món són dones.
Una de cada cinc dones i nenes han patit violència física i/o sexual per part d’una parella íntima. No obstant això, en 49 països no existeixen lleis que protegeixin específicament les dones contra tal violència.
Les dones dediquen 3 vegades més temps que els homes al treball de cures.
A escala mundial, les dones que posseeixen terres agrícoles són només el 13%.
Més de 200 milions de nenes i dones han sobreviscut a la mutilació genital femenina.
La bretxa salarial de gènere mundial s’ha estancat en el 16%, i en alguns països a les dones se’ls paga fins a un 35% menys que als homes.
En el món, moren cada dia gairebé 800 dones per causes prevenibles relacionades amb l’embaràs i el part. El 95% de totes les morts maternes es varen donar en països d’ingressos baixos i mitjans baixos (OMS).
Cada minut, 22 nenes són casades en el món.
Les dones representen només el 23,7% dels parlamentaris a escala mundial.

Segons les Nacions Unides, el 70% de les persones pobres en el món són dones.

Una de cada cinc dones i nenes han patit violència física i/o sexual per part d’una parella íntima. No obstant això, en 49 països no existeixen lleis que protegeixin específicament les dones contra tal violència.

Les dones dediquen 3 vegades més temps que els homes al treball de cures.

En el món, moren cada dia gairebé 800 dones per causes prevenibles relacionades amb l’embaràs i el part. El 95% de totes les morts maternes es varen donar en països d’ingressos baixos i mitjans baixos (OMS).

A escala mundial, les dones que posseeixen terres agrícoles són només el 13%.

Més de 200 milions de nenes i dones han sobreviscut a la mutilació genital femenina.

La bretxa salarial de gènere mundial s’ha estancat en el 16%, i en alguns països a les dones se’ls paga fins a un 35% menys que als homes.

Cada minut, 22 nenes són casades en el món.

Les dones representen només el 23,7% dels parlamentaris a escala mundial.
Quines són les metes que ens marcam?

REPTE 1

Posar fi a totes les formes de discriminació cap a les dones i les nenes.

Vídeo cedit per UN Etxea – Asociación del País Vasco para la UNESCO. 2019

repte 2

Eliminar totes les formes de violència contra dones i nenes, incloses la tracta amb finalitats d’explotació, la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil.

repte 3

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado.

Vídeo de l’ONU Dones Amèrica Llatina i el Carib

repte 4

Promoure l’accés de les dones als recursos econòmics, naturals, als serveis financers i a la propietat. Garantir el treball decent per a milions de dones.

repte 5

Assegurar la plena i efectiva participació de les dones en la presa de decisions de la vida política, econòmica i pública.

Agnes Pareyio, activista i política a Narok, Kenya.

repte 6

Erradicar la bretxa de gènere en educació, especialment la superior, promovent l’accés de les nenes i les dones a una formació de qualitat.

Vídeo de Nacions Unides (2014)

repte 7

Enfortir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva de les dones, prevenint les morts per embaràs i part.

repte 8

Millorar l’ús i l’accés a la tecnologia per empoderar les dones i nenes, especialment les més vulnerables.

repte 9

Aprovar i enfortir polítiques i lleis que garanteixin una igualtat de gènere real, començant des de la coeducació.

Audiovisual de “Aprendemos juntos 2030” BBVA i El País

Què podem fer?

La igualtat de gènere només és possible si totes les persones ens implicam en la seva consecució. La nostra proposta implica treballar per a:

Educar en igualtat a tots/es

 • En igualtat de gènere i en general, promovent els valors que s’associen a la convivència, com ara la tolerància, el respecte i la solidaritat.
 • Com a forma per aconseguir una societat justa i equitativa on tots gaudim dels mateixos drets i oportunitats.
 • Per prevenir la conseqüència extrema de la desigualtat: la VIOLÈNCIA que s’exerceix cap a dones i nenes.

Empoderar les dones i les nenes

 • Perquè és just garantir els drets més bàsics.
 • Per afavorir una vida digna a totes aquestes dones i nenes que cada dia treballen per accedir a les mateixes oportunitats que els seus companys.
 • Com a mitjà per aconseguir el desenvolupament de les comunitats i societats a les quals pertanyen. Són garantia de desenvolupament.

És un camí molt llarg el que queda per davant, però estam segurs d’aconseguir-ho. Us ho explicarem.

Educar en igualtat

Trencant estereotips de gènere
Els rols que se’ns assignen des que naixem condicionen les nostres vides. S’espera que ens comportem d’una determinada manera i rebem informació sobre aquest tema des de molts canals i àmbits. Jugam, parlam, expressam emocions, etc. en femení o en masculí. Ens plantejam un canvi?
Trailer de la pel·lícula documental de Beatriz Carretero “Las Hijas de Cynisca”
Sabent que la igualtat
és cosa de tothom
El feminisme, la igualtat de gènere, la creença que totes les persones hem de tenir accés a les mateixes oportunitats i drets, hauria de convertir-se en el repte per aconseguir un món més just. Amb la igualtat guanyem tots i totes.
Donant el mateix valor
a “allò femení”
Realment ens plantejam si el que vivim pot canviar? Ens sembla justa l’escassa visibilitat que tenen els treballs que exerceixen les dones? Per què hem d’esforçar-nos per veure-les? Per què no donam el mateix valor al que fan les dones?
Trencant estereotips de gènere
Els rols que se’ns assignen des que naixem condicionen les nostres vides. S’espera que ens comportem d’una determinada manera i rebem informació sobre aquest tema des de molts canals i àmbits. Jugam, parlam, expressam emocions, etc. en femení o en masculí. Ens plantejam un canvi?
Trailer de la pel·lícula documental de Beatriz Carretero “Las Hijas de Cynisca”
Donant el mateix valor a “allò femení”
Realment ens plantejam si el que vivim pot canviar? Ens sembla justa l’escassa visibilitat que tenen els treballs que exerceixen les dones? Per què hem d’esforçar-nos per veure-les? Per què no donam el mateix valor al que fan les dones?
Sabent que la igualtat és cosa de tots/es
El feminisme, la igualtat de gènere, la creença que totes les persones hem de tenir accés a les mateixes oportunitats i drets, hauria de convertir-se en el repte per aconseguir un món més just. Amb la igualtat guanyem tots i totes.
Empoderar les dones i les nenes

A través de les dues eines més poderoses que existeixen: l’educació/formació i l’accés a oportunitats laborals dignes.

L’educació, l’accés a la informació ens dona el PODER per decidir què volem ser, què volem fer, sense que ningú decideixi per nosaltres.

Un treball decent no només dignifica, sinó que dona l’oportunitat de participar en la vida pública, d’opinar i que se’ns tengui en compte, a més d’autonomia suficient per decidir per una mateixa.

Prevenir la violència que s’exerceix cap a les dones i les nenes

Què és?

Les Nacions Unides defineixen la violència contra la dona com «tot acte de violència de gènere que resulti, o pugui tenir com a resultat un mal físic, sexual o psicològic per a la dona, inclusivament les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada».

De quines formes es produeix?

La violència cap a les dones es pot donar de moltes formes:

 • En l’àmbit privat o violència de parella (econòmica, psicològica, física i sexual). A escala mundial, el 30 % de les dones pateix en algun moment de la seva vida violència física o sexual a les mans de la seva parella.
 • Feminicidis o assassinats de nenes i dones pel mer fet de ser-ho. Per exemple, els crims d’honor, quan la dona és assassinada per la seva família per l’honor d’aquesta.
 • Violència sexual, com l’assetjament sexual i la violació, fins i tot arriba a existir una cultura de la violació que normalitza i justifica la violència sexual.
 • La tracta amb finalitats d’explotació, que atrapa milions de nenes i dones, sobretot si ens referim a l’explotació sexual, on el 98 % de les víctimes són dones.
 • Mutilació genital femenina, que afecta més de 200 milions de nenes i dones a tot el món; 3 milions més cada any.
 • Matrimoni infantil, en el qual les nenes tenen major probabilitat que els nens de ser casades; això provoca l’abandó de l’escola i greus conseqüències per al seu desenvolupament i salut.
 • Violència digital, com el ciberassetjament o el sèxting, considerats delictes que deixen en situació de desprotecció extrema la persona que els pateix.

Com podem acabar amb la violència?

Tots i totes tenim un paper destacat en l’eliminació de la violència contra les dones, però han de canviar moltes coses perquè es faci efectiva la seva eliminació. Us deixam algunes pistes:

 • Crear una cultura del consentiment, basada en el respecte i en la llibertat de cadascuna de les persones que mantenen una relació.
 • Reconèixer les causes més profundes basades en aquests estereotips de gènere i en aquesta educació que se’ns dona en la qual les nenes i dones són menys valorades, se les qüestiona i fins i tot se les culpa.
 • Redefinir la masculinitat cap a una més respectuosa i basada en valors associats a la igualtat.
 • No convertir-se en còmplices i mostrar una tolerància zero cap a la violència contra les dones.
 • Invertir en el coneixement i la visibilització de les dones, i escoltar-les.
 • I, sobretot, saber que formau part de la solució i que l’educació de les generacions futures és a la mà de tots i totes.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT ELIMINAR-LA?

Perquè constitueix un greu problema de salut pública, amb enormes repercussions econòmiques i és una vulneració dels drets més bàsics de les dones i les nenes.

La igualtat de gènere és un avanç social, econòmic i humà. Apostar-hi és apostar per tots i totes

Si en voleu saber més… Fonts i recursos

Una exposició de:

Amb el suport de: